Uchwała nr 10/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 31 sierpnia 2021w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2021/2022Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 10/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą przydziału nauczycielom stałych prac w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie na rok szkolny 2021/2022  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                              

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 10/2020/2021 (385kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (24 września 2021, 14:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120