NULL string(0) ""

Uchwała nr 9/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 31 sierpnia 2021w sprawie Regulaminu pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w LisewieNa podstawie art. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082), art. 6 ust 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215) oraz na podstawie §14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 9/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie Regulaminu pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie

Na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082), art. 6 ust 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215) oraz na podstawie §14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Lisewie   

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski


Treść Uchwały nr 9/2020/2021 (423kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (24 września 2021, 14:35:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186