NULL string(0) ""

Uchwała nr 7/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 26 sierpnia 2021w sprawie wyników egzaminów poprawkowych oraz klasyfikacji i promocji rocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2020/2021Na podstawie art. 44m ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), §16. ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373) oraz art. 70. ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Uchwała nr 7/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie wyników egzaminów poprawkowych oraz klasyfikacji i promocji rocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 44m ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), §16. ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373) oraz art. 70. ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji i promocji rocznej uczniów, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lisewie w roku szkolnym 2020/2021.

§2 Uczniowie, którzy zdali egzamin poprawkowy otrzymują promocję do klasy programowo wyższej. 

§3 Szczegółowe wyniki klasyfikacji i promocji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały. 

§4 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski


Treść Uchwały nr 7/2020/2021 (714kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (24 września 2021, 13:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239