NULL string(0) ""

Uchwała nr 6/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 21 czerwca 2021w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2020/2021Na podstawie art. 44f ust 1 Ustawy a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 6/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 21 czerwca 2021


w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 44f ust 1 Ustawy a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2020/2021. 
 
§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały
 
§3 Uczniowie niepromowani w klasach I-III
1a - jedna osoba
1b - jedna osoba
3b - jedna osoba
 
§4 Uczniowie niepromowani w klasach IV-VIII
Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie:
6a - jedna osoba (1 ocena niedostateczna - muzyka)
6b - jedna osoba (1 ocena niedostateczna - muzyka)
7a - dwie osoby (3 oceny niedostateczne - język polski, matematyka)
7b - jedna osoba (3 oceny niedostateczne - matematyka, muzyka, język angielski)
 
§5 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły
 
§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 6/2020/2021 (306kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (24 czerwca 2021, 08:08:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175