NULL string(0) ""

Uchwała nr 5/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 16 kwietnia 2021w sprawie decyzji Rady Pedagogicznej dotyczącej przedłużenia okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegoNa podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 oraz z 2020 r. poz. 1008) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 5/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 16 kwietnia 2021


w sprawie decyzji Rady Pedagogicznej dotyczącej przedłużenia okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 oraz z 2020 r. poz. 1008) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie, po wysłuchaniu opinii zespołu i zgody rodzica Pani Małgorzaty Xxxx, podjęła decyzję o przedłużenie okresu nauki ucznia klasy 2a w roku szkolnym 2021/2022 Jakuba Xxxx. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 5/2020/2021 (439kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (19 kwietnia 2021, 14:31:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254