NULL string(0) ""

Uchwała nr 2/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 27 stycznia 2021w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie klas 1-8 w roku szkolnym 2020/2021Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 44f. ust 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

Uchwała nr 2/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 27 stycznia 2021


w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie klas 1-8 w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 44f. ust 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:


§1  Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2020/2021. 

§2  Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały. 

§3  Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
5a - 10 ocen niedostatecznych 
6a - 3 oceny niedostateczne 
6b - 2 oceny niedostateczne 
7a - 5 ocen niedostatecznych 
7b - 8 ocen niedostatecznych 
7i - 5 ocen niedostatecznych 
8a - 1 ocena niedostateczna 
8b - 3 oceny niedostateczne 

§4 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 11:12:26)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 11:40:04)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 297