NULL string(0) ""

Uchwała nr 12/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie z dnia 28 sierpnia 2020w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2020/2021Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 12/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 28 sierpnia 2020


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą przydziału nauczycielom stałych prac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie na rok szkolny 2020/2021. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
w/z mgr Grażyna Makowska 
Treść Uchwały nr 12/2019/2020 (180kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej w/z Grażyna Makowska
Opublikował: Kamila Uchacz (2 września 2020, 08:17:52)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 11:49:05)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285