NULL string(0) ""

Uchwała nr 11/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie z dnia 25 sierpnia 2020w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej wprowadzenia aneksu numer 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz 910 i 1378) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 11/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 25 sierpnia 2020


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej wprowadzenia aneksu numer 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz 910 i 1378) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie wyraża negatywną opinię dotyczącą wprowadzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski
Treść Uchwały nr 11/2019/2020 (172kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 września 2020, 08:14:48)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 11:53:31)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251