NULL string(0) ""

Uchwała nr 10/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie z dnia 25 sierpnia 2020w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapisanych w kalendarzu na rok szkolny 2020/2021Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1603), art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), § 7 ust. 13 pkt. e Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 10/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 25 sierpnia 2020


w sprawie wyrażenia opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapisanych w kalendarzu na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1603), art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), § 7 ust. 13 pkt. e Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie wyraża pozytywną opinię dotyczącą przydzielonych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapisanych w kalendarzu na rok szkolny 2020/2021. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3 Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski 

Treść Uchwały nr 10/2019/2020 (201kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 września 2020, 08:11:17)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 11:56:20)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 277