NULL string(0) ""

Uchwała nr 9/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie z dnia 25 sierpnia 2020w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów do klasy programowo wyższej w roku szkolnym 2019/2020 po przeprowadzonych egzaminach poprawkowychNa podstawie art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz na podstawie srt. 44m Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) i Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 9/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 25 sierpnia 2020


w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów do klasy programowo wyższej w roku szkolnym 2019/2020 po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych

Na podstawie art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz na podstawie srt. 44m Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) i Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki promocji do klasy programowo wyższej uczniów w roku szkolnym 2019/2020, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych i w wyniku przeprowadzonych tych egzaminów zostały dla uczniów ustalone pozytywne oceny klasyfikacyjne, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski
Uchwała nr 9/2019/2020 (204kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (2 września 2020, 07:57:27)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 12:00:51)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271