NULL string(0) ""

Uchwała nr 8/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 czerwca 2020w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnegoNa podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 8/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 czerwca 2020


w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego

Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie na wniosek Pani XXX z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia okresu nauki dla córki XXX uczennicy klasy 1b w roku szkolnym 2019/2020, po dokonaniu szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych uczennicy, pozytywnie opiniuje wniosek. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 8/2019/2020 (155kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (24 czerwca 2020, 08:57:02)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 12:05:32)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328