NULL string(0) ""

Uchwała nr 7/2019/2020Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie z dnia 22 czerwca 2020w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 7/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 22 czerwca 2020


w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji rocznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2019/2020. 

§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały. 

§3 Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
4 - 7 ocen niedostatecznych (informatyka, historia, język polski, język angielski, przyroda, myzuka, plastyka)
5a - 1 ocena niedostateczna (historia) 
5b - 9 ocen niedostatecznych (biologia, geografia, historia, język angielski, język polski, informatyka, technika, muzyka, plastyka) 
6a - 1 ocena niedostateczna (język angielski)
6b - 1 ocena niedostateczna (język polski)
7a - 5 ocen niedostatecznych (język niemiecki, geografia, historia, język polski, plastyka)
7b - 5 ocen niedostatecznych (geografia, historia, muzyka, plastyka, język angielski)
8a - 1 ocena niedostateczna (język angielski)
8b - 3 oceny niedostateczne (geografia, historia, język polski)

§4 Liczba uczniów nieklasyfikowanych w danej klasie 
8b - 1 osoba nieklasyfikowana (11 przedmiotów: Informatyka, Geografia, Język niemiecki, Wiedza o Społeczeństwie, Historia, Biologia, Język polski, Wychowanie fizyczne, Język angielski, Fizyka, Edukacja dla bezpieczeństwa)

§5 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski 

Treść Uchwały nr 7/2019/2020 (341kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (24 czerwca 2020, 08:43:31)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 stycznia 2021, 12:18:57)
Zmieniono: wpisanie treści uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319