Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty

Protokół kontroli doraźnej z dnia 26.11.2021 r.

Protokół kontroli doraźnej dotyczącej prawidłowości realizacji kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  [...]

metryczka